1. OPREDELITEV IN PREDMET POGODBE

​,war1.1. Ta pogodba ("Pogodba") je pogodba na daljavo v skladu s čl. 45 in ss. zakonskega odloka z dne 6. septembra 2005, št. 206 ("Potrošniški zakonik") v primeru potrošnikov v skladu s čl. 3 potrošniškega zakonika ali drugače prodajna pogodba iz čl. 1470 in ss. cc Pogodba se nanaša na prodajo premičnin med Nada Home, s sedežem v San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171, in stranko. Pogodba je sklenjena neposredno s sprejemom s strani Nada Home ponudbe za nakup, ki jo je naročnik izdal preko spletne strani www.nadahome.it, na podlagi metod, opisanih v naslednjem členu. 3. Če ponudbo za nakup oblikuje kupec po telefonu, bo pogodba sklenjena ob dostavi izdelka s strani Nada Home.

2. CENE

​,war2.1. Cene izdelkov so prikazane na spletni strani www.nadahome.it navedeni so v evrih in vključujejo DDV, Eko prispevek OEEO v skladu z zakonodajno uredbo št. 49 z dne 14. 2014. XNUMX in vsi drugi davki. Stroški dostave so navedeni na spletni strani www.nadahome.it.

Cena, ki jo plača naročnik, je tista, ki velja ob sklenitvi pogodbe.

​,war2.2. Če je bila objavljena napačna cena, bo Nada Home stopila v stik s stranko, da preveri, ali namerava nadaljevati z nakupom izdelka po pravilni ceni. Če kupec ne namerava nadaljevati z nakupom ali Nada Home z njim ne more vzpostaviti stika, bo Nada Home naročilo preklicala. Nada Home ni dolžan prodati izdelka po napačni ceni, če je kupec po običajni skrbnosti ugotovil napako. Vse informacije o cenah so na voljo na spletni strani www.nadahome.it ali tako, da se obrnete na službo za pomoč strankam.

3. NAČIN NAKUPA IN PLAČILA

​,war3.1. Nada Home lahko po lastni presoji in brez vsakršne odgovornosti do Kupca zavrne prejeti predlog nakupa od Kupca. Če namerava kupec kupiti izdelke, ki niso več na voljo, bo Nada Home stranko obvestila. Stranka lahko počaka na morebitno razpoložljivost ali naročilo prekliče.

​,war3.2. Stranka lahko plača s (a) PayPalom ali kreditnimi karticami; (b) bančno nakazilo (c) gotovina ob dostavi; (d) Amazon Pay. V primeru plačila s PayPal ali kreditno kartico bo Nada Home izdelke odposlala šele po prejemu pooblastila za plačilo in v nasprotnem primeru ne bo nadaljevala s pošiljko.

V primeru plačila po povzetju bo Nada Home izdelke praviloma odpremila v 2 delovnih dneh od oddaje naročila. Plačila s čekom niso sprejeta.

V primeru plačila z bančnim nakazilom bo naročilo odposlano po knjiženju nakazila na našo banko.

V primeru neplačila v roku 3 delovnih dni od potrditve naročila bo naročilo preklicano in izdelki ponovno v prodaji.

 3.3. Dodatne informacije o načinih plačila so na voljo, če se obrnete na Nada Home ali na spletni strani www.nadahome.it., oddelek za plačila.

4. DOSTAVA IZDELKOV

​,war4.1. Nada Home dostavlja izdelke po celotnem italijanskem ozemlju, vključno s San Marinom in Vatikanom. Dodatne informacije so na voljo na naslovu Nada Home ali na spletni strani www.nadahome.it Oddelek za pošiljanje. Nada Home praviloma dostavi v 1-2 delovnih dneh s hitro dostavo in 4/5 delovnih dneh s standardno dostavo (delniki, sobote in nedelje so izključeni) od prejema plačila (v primeru plačila s PayPal / kreditno kartico / bančnim nakazilom) ali iz oddaje naročila (v primeru plačila po povzetju).

​,war4.2. Izdelkov, zajetih v enem naročilu, ni mogoče dostaviti na različne naslove in plačati z različnimi plačilnimi sredstvi.

Nada Home dostavlja na naslov, ki ga je stranka navedla ob oddaji naročila.

 4.3. Tveganje izgube ali poškodbe izdelkov se prenese na kupca, ko slednji, ko je opravil dostavo, materialno prevzame blago.

5. GARANCIJE IN POMOČ

 5.1. Vsi izdelki, ki se tržijo, uživajo pravno jamstvo skladnosti iz 128. člena in naslednjih. potrošniškega zakonika, ki zajema kakršno koli neskladnost kupljenih artiklov, ki obstajajo v času dostave in se pojavijo v 2 letih od dobave. Kakršne koli okvare ali škode, ki nastanejo zaradi nenamernih dogodkov ali odgovornosti naročnika za uporabo izdelkov, ki niso v skladu z njihovo predvideno uporabo, ali učinek običajne obrabe, so izključene iz napak skladnosti in s tem tudi iz pravne garancije.
Kupec lahko od prodajalca po lastni izbiri zahteva, da blago popravi ali zamenja, v obeh primerih brezplačno, razen če je zahtevano pravno sredstvo nemogoče ali prodajalcu nalaga nesorazmerne stroške.
Potrošnik ima pravico do sorazmernega znižanja cene oziroma do odpovedi prodajne pogodbe v skladu z določbami čl. 135 bis, četrti odstavek, Zakonika o varstvu potrošnikov in zlasti, če: prodajalec ni izvedel popravila ali zamenjave v skladu s pogoji, ki jih določa potrošniški zakonik, ali je zavrnil uskladitev blaga; če je neskladnost tako resna, da upravičuje takojšnje znižanje cene ali prekinitev pogodbe; če do neskladnosti pride kljub poskusu prodajalca, da ponovno vzpostavi skladnost blaga; če je prodajalec izjavil (ali je to razvidno iz okoliščin), da ne bo nadaljeval z vzpostavitvijo skladnosti blaga v razumnem roku ali brez nevšečnosti.
Potrošnik nima pravice odpovedati pogodbe, če je neskladnost manjša.
Če želi kupec izkoristiti to garancijo, mora prijaviti neskladnost s sporočilom, naslovljenim na prodajalca, v katerem navede ugotovljene napake in napake.
Če se ne dokaže drugače, se domneva, da je kakršna koli neskladnost, ki se pojavi v enem letu od trenutka, ko je bilo blago dobavljeno, na ta datum že obstajala, razen če ta hipoteza ni združljiva z naravo blaga ali z naravo napake. skladnost.

6. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 6.1. Stranka izjavlja in jamči: (i) da je polnoletna; (ii) da so podatki, ki jih je isti zagotovil za izvedbo pogodbe, točni in resnični

7. PRAVICA POTROŠNIKA DO ODSTOPA

​,war7.1. Nada Home želi, da bi bile stranke zadovoljne z kupljenimi izdelki. Stranka, če je potrošnik po čl. 3 Potrošniškega zakonika imate pravico, da v 14 dneh od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki ste jo določili, brez kakršnih koli kazni in brez navedbe razloga odstopiti od določene pogodbe. fizična posest blaga ali, v primeru več blaga, naročenega z enim naročilom in dostavljenega ločeno, preneha po 14 dneh od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo določite, pridobite fizično posest zadnje dobro. Stranka lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe tako, da jo (v zgoraj navedenem roku) sporoči po telefonu, tako da se obrne na Službo za stranke na +39.08119041800 ali na e-poštni naslov servizioclienti@nadahome.it. Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe pod pogojem, da je izdelek vrnjen v bistvu nedotaknjen. Kupec, ki namerava uveljavljati pravico do odstopa od pogodbe, mora izdelke poslati na naslov Nada Home (v prej navedenem roku) na naslov po navodilih, ki jih vsebuje. V skladu z 59. členom Kodeksa potrošnikov kupec nima pravice do odstopa v primeru dobave izdelkov po meri ali jasno personaliziranih.

​,war7.2. Vračilo izdelka z najavljeno uveljavljanjem pravice do odstopa pomeni povračilo zneska kupljenega izdelka e.

stroške pošiljanja in vračila izdelkov. Odgovorni ste le za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga. Povračilo bo izvedeno brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva sporočila o odstopu. Vračilo se običajno izvede z istim plačilnim sredstvom, ki ga uporablja stranka; V primeru plačila po povzetju se povračilo izvede z bančnim nakazilom (v tem primeru mora stranka Nada Home posredovati bančne podatke). Dodatne informacije o izdelkih in ustreznih garancijah so na voljo na spletni strani www.nadahome.it, razdelek Vračila in vračila.

7.3. Če se pogodbenici nameravata pritožiti pri rednem sodnem organu, je pristojno sodišče v kraju stalnega ali stalnega prebivališča potrošnika po izbiri, obvezno v skladu s čl. 33, 2. odstavek, lett. u) zakonskega odloka 206/2005.

​,war7.4. Potrošniki, ki prebivajo v Evropi, so obveščeni, da je Evropska komisija vzpostavila spletno platformo, ki ponuja alternativno orodje za reševanje sporov. Evropski potrošnik lahko s tem orodjem na nesodni način reši kakršne koli spore v zvezi s pogodbami o prodaji blaga in storitev, ki so določene na spletu in/ali iz njih izhajajo. Če ste torej potrošnik s sedežem v Evropi, lahko to platformo uporabite za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz spletne pogodbe, določene na tem spletnem mestu. Evropska platforma ODR je na voljo na naslednji povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. SPLOŠNE DOLOČBE

 8.1. Nada Home lahko vse ali del pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, prenese na tretje osebe.

 8.2. Nada Home si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila in brez poseganja v prodajo, opravljeno pred takšnimi spremembami. Vse spremembe začnejo veljati od datuma, ko bodo sporočene javnosti, in bodo veljale za prodajo, opravljeno po tem datumu. Zadnja posodobljena različica Splošnih pogojev je tista, ki je na voljo na spletni strani www.nadahome.it.

 8.3. Osebne podatke stranke Nada Home obdeluje v skladu z določili Informacij o obdelavi podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.nadahome.it, razdelek o zasebnosti.

 8.4. Za ta sporazum velja italijansko pravo.

 8.5. Nada Home srls drži al kodi etično združenja Italijanski od trgovina elektronski na voljo al sledijo link:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

 8.6. Služba za stranke je na voljo od ponedeljka do petka od 9 do 00 (razen ob delavnikih) na 18 ali na e-poštnem naslovu servizioclienti@nadahome.it. Lahko se obrnete tudi na Nada Home po pošti na Nada Home Customer Service, Via Armando Diaz, 00 - 08119041800 San Giuseppe Vesuviano (Na).